Felhívás közgyűlési határozathozatalra
Felhívás közgyűlési határozathozatalra

Felhívás közgyűlési határozathozatalra

Nagy örömünkre úgy hozta az élet, hogy több olyan feladatban is részt veszünk egyesületileg, amikért fizetséget is kapunk, külső megbízóktól. Ezeket részben az egyesület tagjai, részben az általunk felkért, megbízott személyek végzik, megbízási vagy vállalkozói díj ellenében, teljes mértékben az egyesület céljai, irányelvei és szabályzatai alapján.

Alapszabályunk IV.2.e) pontja szerinti, ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatalra hívom fel a rendes tagokat. 

A szavazás tárgya

A Viator Egyesület tagjával vállalkozási szerződések megkötésének jóváhagyása az alábbiak szerint:

  1. Katona Pállal az MTSZ útjelzés-festés ellenőrzési munkáira
  2. Katona Pállal az egyesület adminiszrációs, technikai és kommunikációs (honlap, közösségi média) feladatainak elvégzésére
  3. Katona Pállal a zarándoktábor-vezető képzés keretében történő egyéb feladatok ellátására

A szóban forgó szerződés tervezetek személyes adatokat és üzleti titkokat tartalmaznak, emiatt jelen felhívás nem nyilvános mellékleteit képezik. Ezeket a szavazásra jogosult rendes tagok e-mailben jelen felhívással egyidejűleg megkapják.

A tervezett szerződések anyagi fedezete az említett projektek bevételi oldalán biztosított és a szóban forgó feladatok elvégzésére az Egyesület szerződéses kötelezettséget vállalt. Szükség esetén a tagok további információért az elnöknél érdeklődhetnek.

A szavazás módja és menete

A szavazatokat minél előbb, de legfeljebb 8 napon belül kell megküldeni az egyesület hivatalos e-mail címére, (viatoregyesulet@gmail.com), válaszlevélben (a szavazatot tartalmazó e-mailt a tagnyilvántartás szerinti címről kell megküldeni) az alábbi formában, pontonként a fenti sorszámozás szerint.

Az e-mail tartalma (a nem kívánt részek törlendők):

  1. IGEN / NEM / TARTÓZKODOM
  2. IGEN / NEM / TARTÓZKODOM
  3. IGEN / NEM / TARTÓZKODOM

Aláírás (név).

A szavazás menetének felügyeletét, a szavazatok számlálását és az eredményként megszülető határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv hitelesítését az elnök által felkért, a tárgyban nem érintett 2 felügyelő/hitelesítő tag végzi, akik teljes körű hozzáférést kapnak az egyesületi e-mail fiókhoz.

A szavazás eredményéről és az ezáltal hozott közgyűlési határozatokról az Elnökség a szavazás lezárását követő 3 napon belül jegyzőkönyv formájában tájékoztatást ad.

Kelt: 2021. október 19.

 

Dr. Molnár András J.
elnök

Viator Egyesület

A közgyűlés érvényes volt, határozathozatala a  jegyzőkönyvben olvasható.