Viator Egyesület
Vándorló ember

Vándorló ember

Az ember természeténél fogva vándorló, úton lévő lény: azaz Homo Viator. Még ha fizikailag egy helyben van is, élete tart valahonnan valahová.

A hétköznapok nap mint nap ismétlődő forgatagában jó zarándokként vagy turistaként útra kelni és fizikailag is átélni, hogy úton vagyunk; s átélni az ezzel járó találkozásokat.

A turista keresi a szépet, olykor a lenyűgözőt, mert hajtja a vágy; a zarándok egy cél felé tart, melyért ha kell, nehézségeket is vállal. Ez az útra kelés önmagában is kikapcsolódást, élményt, erőt és feltöltődést ad, sőt olykor ennél is többet: új ismereteket és benyomásokat – önmagunkról, másokról, a világról és ami azon túl lehet -, új látásmódot, új kapcsolatokat, amiket akár a hétköznapokba is magunkkal vihetünk, ki-ki a maga személyes belátása, élethelyzete szerint.

Az út során a külső út belső úttá is válhat, melyben egy új, egy mélyebb valóság tárulhat fel, s mely személyes életünk alapjait is érintheti. Ez különösen is fontos korunkban, amikor sokszor élünk meg nehézségeket kapcsolataink, életmódunk és önismeretünk terén; s nem gondolkodunk el tudatosan azon, mit jelent emberi mivoltunk és mi a hivatásunk. A sokféle információ és lehetőség közepette könnyű elveszteni az irányt, miközben lényeges dolgok rejtve maradhatnak.

A Viator Egyesület küldetése, hogy teret adjon, lehetőséget kínáljon minél több ember számára az „Úton levés” és a Találkozás megélésére, külső és belső világunk sokszor rejtett értékeinek megismerésére, valamint a test-lélek-szellem egészséges egységének megélésére, a saját út és hely megtalálására a világban. Ennek érdekében sokrétű, minőségi és értékhordozó, elsősorban természetjáró, zarándok és kulturális vonatkozású tevékenységeket végez, ilyen jellegű tartalmakat fejleszt, terjeszt, oktat és népszerűsít, és mindezek érdekében együttműködik különféle szervezetekkel, közegként és közvetítőként működve a különféle civil, egyházi és egyéb szervezetek és az utat keresők ill. járók között.

Az ember évezredek óta kutatja a világot, keresi Önmagát, a Másikat, s eközben maga is nagyszerű műveket hoz létre. Az úton lévő számára egy-egy virág, egy szép táj vagy más természeti érték útitárssá vagy épp „útjelzővé” válik, csakúgy mint az emberi alkotások, melyek mind fizikai, mind szellemi és lelki síkon megnyilvánulnak, ha nyitottak vagyunk a velük való találkozásra. Minderre, a világ lenyűgöző szépségére és komplexitására rácsodálkozva eljuthatunk akár ahhoz a lényegi kérdéshez is, hogy hogyan, honnan van mindez, mi (vagy Ki) mindennek az eredete.

A keresztény és ezen belül a katolikus hagyomány számos épített és szellemi-lelki értéket, lelkiségi és kulturális irányzatot hozott létre az évszázadok során, melyek nagy része ma is élő valóság. Mindezek a zarándok, az úton lévő ember (homo viator) istenkereséséből erednek. Fókuszpontjuk pedig Jézus Krisztus élete, megváltó halála és feltámadása, akiről keresztényként hisszük, hogy a mindeneket teremtő, végtelenül szerető és gondviselő Isten megtestesülése. Aki, bár maga a minden létező oka és alapja, személyesen is belépett a saját teremtésébe, teremtményei közé, hogy találkozzon velünk és bevezessen az isteni világba. Így mint maga is vándor, olyan utat mutatott, mely a mai ember számára is járható, értéket hordoz s egyben életének értelmet ad; hiszen hitünk szerint a vándorlás célja nem más, mint az Örök Haza, az Isten és egymás boldogító társasága. Ahová nem viszünk mást magunkkal a földi életünkből, csak azt a szeretetet, amelyet egymásnak adunk és egymástól kapunk, s amely nem annyira érzések és érzelmek, hanem inkább tudatos, másokért való cselekedetekben nyilvánul meg.

Számunkra e fókusz alapvető jelentőségű, s tevékenységünkben, hozzáállásunkban meghatározó, miközben égető fontosságát érezzük annak, hogy világunk csodáit, a természeti és szakrális értékeket, a különböző keresztény lelkiségi hagyományok kincseit ne csak azok számára tudjuk bemutatni és értelmezhetővé tenni, akik velünk hitbeli egységben vannak, hanem minél szélesebb körben. Meg vagyunk győződve arról, hogy ezekben univerzális értékek rejlenek, melyekből mindenki személyes élményeken keresztül, nyitottságához, élethelyzetéhez mérten meríthet.

Így fel szeretnénk kínálni az egyháztól, hittől, vallástól távolabb lévők számára is egy vonzó, élhető életszemléletet, alternatívát, és be- ill. elfogadó programokat és közösséget; valamint a hívők számára is teret adni a hiteles, de olykor a mindennapokban megszokottnál kötetlenebb formában való vallásgyakorlásra, Isten és egymás felé való nyitottságra, személyes hívás meghallására, új lelki utakra való rátalálásra.

Mindebben kulcsfontosságúnak tartjuk a különféle partnerekkel való együttműködést: intézményekkel és létesítmények gazdáival, hasonló célú egyesületekkel, hiteles lelkiséget élő közösségekkel, továbbá turisztikai szervezetekkel, média partnerekkel. Az Egyesület fontos küldetésének tekinti, hogy hidat képezzen különböző hitű, világnézetű és életállapotú emberek, valamint közösségek és szervezetek között.

(Részletek az Alapító nyilatkozatból, 2016.04.25.)